БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ЮЩЕНКО - КРЫМ" ГлавнаяРегистрацияВход Суббота
17.04.2021
04:32
Приветствую Вас Гость | RSS
Документация
 Благотворительный фонд 

ДОГОВІР ПРО БЛАГОДІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ


м. Київ                                                            „_____"__________________ 20___ р. 


Зареєстрована благодійна організація (повна назва), в особі ______________________, який діє на підставі статуту, далі Благодійна організація, з одного боку, і (повна назва) в особі ________________________, який діє на підставі статуту, далі Благодійник, з іншого боку, далі спільно Сторони, уклали цей договір про таке:


Стаття 1


Предмет договору


1.1.   Сторони погоджуються з тим, що Благодійник разом із Благодійною організацією бере участь у виконанні благодійної програми для надання благодійної допомоги (малозабезпеченим мешканцям м. Києва у вигляді … ).


1.2.   Благодійна програма, затверджена рішенням  загальних зборів Благодійної організації від 00.00.2000, далі Програма, є складовою


частиною договору (додаток 1).


1.3.   Предметом договором не є пряме чи опосередковане отримання прибутку жодною із сторін.


 


Стаття 2


Місце виконання програми


Місцем виконання програми, якщо наступна угода не встановить інше, є місто Київ.


Стаття 3


Зобов’язання Благодійної організації:


Благодійна організація зобов’язується забезпечити виконання програми, зокрема:


1.     ·         підготувати необхідну технічну документацію про виконання програми для передання Благодійнику;


2.     ·         нести всі витрати, пов’язані з нотаріальними діями, одержанням державних дозволів і ліцензій, реєстрацією право чинів і майна, пов’язаних із виконанням програми;


3.     ·         самостійно надавати благодійну допомогу зазначеним у програмі одержувачам;


4.     ·         постійно визначати форми, об’єкти, суб’єкти та обсяги цієї благодійної допомоги;


5.     ·         принаймні один раз на квартал проводити консультації з Благодійником щодо виконання програми.


 


Стаття 4


Зобов’язання Благодійника


Благодійник зобов’язується брати участь у виконанні програми, надаючи (вказати потрібні пункти і вартість):


6.     ·         одноразову фінансову допомогу;


7.     ·         систематичну фінансову допомогу;


8.     ·         фінансування цільових програм;


9.     ·         допомогу на основі договорів (контрактів) про благодійну діяльність;


10. ·         дарування чи дозволу на безоплатне (пільгове) користування об’єктів власності Благодійника;


11. ·         дозвіл на використання власної назви, емблеми, символіки;


12. ·         допомогу особистою працею, безоплатними послугами або переданням результатів особистої творчої діяльності;


13. ·         взяття на себе витрат з безоплатного, повністю або частково, утриманню об’єктів благодійності.


 


Стаття 5
Виконання програми


1.       При виконанні програми право діяти від імені всіх учасників або схвалювати такі дії інших сторін, якщо наступна угода не передбачить інше, належить Благодійній організації.


2.       У відносинах із третіми особами повноваження сторін вчиняти право чини на виконання програми від імені всіх сторін посвідчується договором або наступною угодою.


3.       У відносинах із третіми особами сторони не можуть посилатися на обмеження прав сторони, яка вчинила право чин,  крім випадків, коли вони доведуть, що на момент вчинення правочинну третя особа знала або повинна була знати про наявність таких обмежень.


4.       Сторона, який вчинив від імені всіх сторін право чини, щодо яких її право було обмежене, або ж учинила в інтересах усіх сторін право чини від свого імені, може вимагати відшкодування здійснених нею власним коштом витрат, якщо є достатні підстави вважати, що ці право чини були необхідними в інтересах виконання програми. Сторони, які внаслідок таких право чинів зазнали збитків, мають право вимагати їх відшкодування.


 


Стаття 6


Документація


1.        Сторони погоджуються, що виконання програми відбувається на підставі технічної та іншої документації, передбаченої законодавством України і програмою, зокрема, визначених у додатку 2.


2.        Сторони погоджуються, що документація не може визнаватися такою, що має обмежений доступ. Це положення не стосується додержання вимог законодавства України щодо інформації про особу одержувачів благодійної допомоги, яка визнається конфіденційною або такою, що має обмежений доступ.


3.        Зміни до документації мають узгоджуватися сторонами письмово.


 


Стаття 7


Спеціальна технічна допомога


Сторони з метою ефективного виконання програми здійснюють, у разі потреби, спільні заходи:


14. ·         обмін експертами і консультантами;


15. ·         своєчасний обмін інформацією пов’язаною з виконанням програми;


16. ·         семінари, наради та інші збори, у тому числі за участю одержувачів благодійної допомоги або їхніх представників;


17. ·         професійну підготовку осіб, які беруть участь у виконанні програми;


18. ·         переклад документів, пов’язаних із виконанням програми.


 


Стаття 8


Гарантії


1.        У випадку відступлення сторонами прав та обов’язків сторонами, ці права та обов’язки обтяжують песіонарів.


2.        Благодійник не може передавати будь-які гарантії, права та обов’язки за цим договором третім особам без письмового дозволу Благодійної організації.


3.        Виконання спільних зобов’язань з виконання програми здійснюється за щоквартальною оцінкою сторонами вартості прав і послуг, зазначених у статті 3.


4.        Склад і вартість майна і результатів послуг, наданих сторонами для виконання програми, визначаються у додатках до договору і можуть змінюватися наступною угодою у разі істотних змін вартості таких прав і послуг або потреб одержувачів благодійної допомоги.


5.        Благодійник відповідає за виключне право Благодійної організації користуватися майном і результатами послуг, зазначеними у статті 4 цього договору. Благодійник несе відповідальність за те, що треті особи не мають претензій, що можуть обмежити користування майном і результатами послуг, якщо такі претензії не викликані діями  Благодійної організації або одержувачів благодійної допомоги.


 


Стаття 9


Приймання майна і результатів послуг


1.        Сторони зобов’язуються не допускати використання майна і результатів послуг, наданих за договором, з іншою метою, ніж для виконання програми, а також в інтересах будь-яких осіб, окрім одержувачів благодійної допомоги.


2.        Приймання майна і результатів послуг оформлюється актом приймання, у якому визнано, що вони відповідають задовільним нормам щодо якості, комплектності і придатності. Акт приймання підписують належно уповноважені представники сторін.


3.        Виявлені під час приймання дефекти щодо якості, комплектності і придатності мають бути відображені в акті. Благодійна організація повинна протягом трьох робочих днів письмово повідомити Благодійника про відмову прийняти майно або результати послуг, точно вказавши виявлені дефекти.


4.        Якщо Благодійна організація з будь-якої причини не подала Благодійникові акт приймання і не повідомила про дефекти згідно з пунктом 3, майно і результати послуг вважаються прийнятими. 


 


 


        У К Р А И Н А


   Автономная Республика Крым


   Благотворительный Фонд «Ющенко - Крым»


97403,г.Евпатория, ул.Интернационалная,139/14, т/Ф: +380 6569 53017;

Е–mail: uvm1495@yandex.ru; www.uchenkokrim.my1.ru


 


                                                     Вх.(Исх.) №____    от «___»__________20___г.


 


                                                                                                 Руководителю_________________________________


                                                                                                  _____________________________________________


                                                                                                                                          Адрес__________________________________________                                                                                                                                                      


 


 


 


 


Благотворительный Фонд «Ющенко - Крым» проводит акцию по борьбе с туберкулезом, которая является частью Государственной программы Верховной Рады и Кабинета Министров Крыма.


Данная программа не в полной мере финансируется государством, что не позволяет эффективно вести борьбу с опасным и инфекционным заболеванием.


В автономии заболеваемость в 2003 году составила 77 человек на 100.000 населения, что является на 22 больных больше установленного порога эпидемии туберкулеза по международным критериям.


В связи с этим, просим Вас принять участие в благотворительной акции по сбору адресных пожертвований на борьбу с туберкулезом.


Основание статья 2 Закона Украины «Про благотворительность и благотворительные организации».


 


При этом направляем Вам договор про благотворительную деятельность №________   от  «___»________________20___г.


 


Просим второй экземпляр подписанного Вами договора направить нам в течение 10 дней.


 


Заранее благодарим Вас и Ваш коллектив за гуманное отношение и за проявленную заботу о здоровье людей.


 


  Приложение:


Договор на 2-х листах


 


 


 


  Президент БФ «Ющенко - Крым»     П.В. Ющенко  

 

     На моих сайтах информация,  

Президенту, Гаранту Конституции Украины В.Ф. Януковичу

Генеральному Прокурору Украины

В.П. Пшонка

Председателю Высшего Совета юстиции Украины Лавренович А.В.

Председателю Высшей квалификационной комиссии  судей Украины 
Самсину И.Л. о фактах матёрой коррупции в органах власти, для реагирования на коррупцию!


 Смотрите новости на сайте http://ювм.com.ua/
в рубрике ГРАЖДАНСКИЕ ДЕЛА., ГЛАВНАЯ: ОТВОД СУДЬЕ, АПЕЛЛЯЦИЯ, ВСТРЕЧНЫЙ ИСК,  УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 08.08.2013 г. 

http://yuschenko.at.ua

 

Ну и Гоголь!

Свои пожелания направляйте на E-mail:  uvm1495@yandex.ru

 
Форма входа

Copyright MyCorp © 2021